Magyarország Alkotmánya
a Szent Korona
Eszme Alapelveiben megfogalmazott
Szabadság Alkotmánya

1. § Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera)

2. § A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas)
a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.
3. § Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum)
A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. § Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae)
5. § Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resistendi et contradicendi)

A Lisszaboni Szerződés
(saját szövegegyesítés)

A Lisszaboni Szerzõdés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal

Az EU-sarcolás bizonyítékai (előkészületi károkozás: 10000 milliárd ft, évi sarc: 4000 milliárd forint)
Települések, ahol a Szent Koronát szolgálják
Bács-Kiskun
Vk.: 1., 2., 3., 6., 9.
Vk.: 1., 2., 3., 5., 7.
Vk.: 1., 6., 7.

Vk.: 1., 2., 3., 4., 6., 9., 11., 12., 13.

Vk.: 1., 2., 3., 5., 6.
Vk.: 1., 2., 6., 7.
Vk.: 1., 2., 7.
Vk.: 1., 2., 3., 5., 6., 7.
Vk.: 1., 3., 4.
Vk.: 1., 3., 8.
Vk.: 2., 5.
Vk.: 2.
Vk.:1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15.
Vk.:1., 2., 5.
Vk.:1., 2., 5.
Vk.:1., 3., 4., 5.
Vk.:3., 4. 5.
Vk.:2., 4., 5., 6., 7.
Vk.:1., 2., 3., 5.