Helyreigazítás helyett ténymegállapítás

2010. 02. 04.

Bátki-Fazekas Zoltán úr, a Magyar Függetlenségi Párt elnöke felszólított „Adj esélyt magadnak!” c. írásom helyreigazítására (http://szkszhu.szksz.com/100302.doc),

Az írásban foglalt megállapításomat fenntartom, az alábbiak szerint:

1. A választáson a Magyar Függetlenségi Párt nem önállóan, hanem a Torgyán-Kisgazda-Koalíció (TKK) részeként indul. Ezzel elfogadta azt a „SZÖVETSÉG A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT” programot választási programjaként, természetszerűen a párt és a koalíció közötti szerződés ezt megengedi. Ezzel a MFP önmaga alapszabályával helyezkedett szembe, a levélben beidézett alapszabály-részlet miatt.
2. „Miután botor módon nem szeretnénk az Európai Uniótól végre már nekünk is járó pénzekről (eddig csak mi tömtük az EU zsebeit!) lemondani, ezért a külföldiek számára formailag biztosítanunk kell a földvásárlás lehetőségét.” (I. Az Új Ősiség törvénye fejezet)
Ez a mondat nemcsak azt jelenti, hogy az EU-ból történő kilépés nem célja a TKK-nak, hanem azt is, hogy feláldozza ennek fenntartása érdekében a magyar föld kizárólagos magyarok által történő birtoklásának jogát. Az ugyanis szándékos félrevezetés, ami a program szellemiségéből (és ebből a mondatból is) következik, mi szerint többet kapunk az EU-tól, mint amennyibe nekünk kerül. A tagdíj ugyanis csak egy morzsa abból a teljes összegből amivel az EU sarcol bennünket (5600 milliárd forint évente, és 1000 milliárd forint a támogatás – EU-adat: az összes tagországból történő 6000 milliárd euró elvonással áll szemben 1000 milliárd euró visszaosztás, amit félrevezetésként neveznek támogatásnak).

Adj esélyt magadnak!

2010. 02. 03.

A jelenlegi Magyar Parlamentbe bejutni nem lehet elsődleges érdeke egyetlen magyar embernek sem, mert a pártok által keltett hullaszag émelyítő bűze fertőz (mindenek előtt a gerincre fejt ki káros hatást).
A január 30-án kampánynyitót rendezett Torgyán-Kisgazda-Koalícióval bezárult a kör.
Egyértelművé vált, hogy csak olyan pártok indulnak a választáson, amelyek a neoliberalizmus továbbélését tűzték ki célul. (Akinek kétsége van e felől, olvassa el a pártok kampányprogramjait, amelyek mindegyikében megtalálja a piacgazdaság továbbélésnek a párt által meghatározott módját, és az állam összehangoló funkcióinak csorbítását egyaránt. Mint köztudott, a neoliberalizmusnak ezek az alkotóelemei.)
A „megmondó-emberek” színt vallottak: azért kellett magyar szellemi gúnyába öltözve gyűlöletet kelteni, hogy ezzel meggátolják az érdekazonosság egységbe olvasztó erejének érvényesülését. Feladatukat teljesítve, most zsoldos-minősítést kaptak, valamelyik párt jelöltjegyzékében. Csalódott valaki bennük? Én minden esetre igen, hiszen közülük nem egy van (elsősorban Drábik János és Gaudi Nagy Tamás), akit eddig barátomnak tartottam és csak most derült ki, hogy csupán ismerőseim.
....
A Szent Korona tagok PAJZS Szövetsége nem akar a parlamentbe kerülni. Csak azért indul a választásokon, hogy megragadja az egyetlen lehetőséget, amit a jelenlegi rendszer ad: nagy nyilvánosság előtt ismertethesse meg a magyarsággal azt a különbséget, amely a pártrendszer által támogatott neoliberalizmus, és a mindannyiunkba genetikailag kódolt Szent Korona Értékrend között van.
Ezzel a lehetőséggel élve felkészülhet a nép arra, hogy nemzetté váljon, és megelőzze azt a nemzetpusztulást, amit a már kimúlt történelmi korszak hullafertőzése okozhat.

Megnyílás

2010. 01. 23.

Miután egyértelművé vált, hogy minden fizetett párt a piacgazdaságon alapuló neoliberalizmust akarja továbbéltetni, a 2010-es országgyűlési képviselőválasztáson ténylegesen két lehetőség közül választanak a magyarok: az egyetemes magyarság érdekeinek hatalomgyakorlása és az idegen érdekek hatalombitorlása között.
Akik az utóbbit választják, eldönthetik, hogy melyik pártra adják a voksukat, de szavazatuk csak azt fogja meghatározni, hogy kiket engednek a neoliberalizmus húsosfazekához.
Akik viszont az egyetemes magyarság egészének érdekeit képviselő Szent Korona tagok PAJZS Szövetségére adják szavazatukat, azt fejezik ki, hogy a gyarmatosítók húsos fazekát vissza akarják lökni a diktátoroknak, lehetőséget adva arra, hogy önmaguk vagyonából készített, sokkal nagyobb, tisztább, embernek valóbb húsos fazékból minden magyar a kötelezettségek és jogok összhangjában egy és ugyanazon szabadsággal vegye ki a részét.

Azért mérte ránk a Teremtő az anyagi eszköztelenséget, hogy színvallásra késztesse a magyart: tud-e saját erejéből felemelkedni, fel tudja-e szabadítani önmagát. Ha igen, megérdemli, ha nem, akkor még most nem alkalmas Küldetésének teljesítésére.
Más szóval: az a kérdés most, hogy van-e elég magyar ember, aki hirdeti és élteti a Szent Korona Értékrendet, vagyis a Szent Korona tagjává történt meghívást szolgálattevővé emelő kiválasztottságra váltja-e hittel és tudással. A szolgálattevővé váltak onnan ismertetnek meg, hogy elkezdtek Fénylő Porszemmé válni és nem számolgatnak, nem mérlegelnek, nem keresnek (különösen nem fogadnak el) megalkuvó helyzetet, mert aki számolgat, mérlegel, megalkuszik, az önmagához akarja még mindig igazítani a világot és ezért boldogtalanságban él.

Fizetett állampártok programjainak elemzése

A Jobbik nyilvánosságra hozott választási programjával egyértelművé vált, hogy a 2010-es országgyűlési választásokon az összes fizetett párt a szabadkőművesek „piaci fundamentalizmusának hittételét” (Soros György neoliberalizmus-meghatározása) támogatja.

A Jobbik eddigi megnyilvánulásai azt a látszatot keltették, hogy választási programja (http://www.jobbik.hu/sites/jobbik.hu/down/Jobbik-program2010OGY.pdf) címe szerint a válság okának megszüntetését, vagyis gyökeres (latinosan: radikális) változást fog jelenteni, de csak a válság következményeit ígéri megszüntetni, az okok (tehát a változtatás feltételeinek) változatlanul hagyása mellett. Márpedig az ok természetszerűen újratermeli az okozatot.
Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a globális diktatúra hozta létre a Jobbikot, és mesterségesen keltették az „üldözött” látszatát annak érdekében, hogy a húsz éve hatalmat gyakorló pártokban csalódott választók benne lássák a megoldást, annak érdekében, hogy a liberális-kapitalista érdekek tovább érvényesüljenek.

A Jobbik programja a Szent Korona tagok PAJZS Szövetsége programadó jogszabály-tervezeteinek és programjának „csökkentett erejű változata”. Akinek ezzel kapcsolatban kétségei vannak, az hasonlítsa össze a Jobbik programját a http://szksz.com címről elérhető anyagokkal.

Mindenki számára világos kell, hogy legyen: a Jobbik azért nem akart egységet a Szent Korona tagok PAJZS Szövetségével, mert nem az állam és az ember szabadságát jelentő Szent Korona Értékrendet, hanem annak lényeg-vesztett változatát, a szabadelvűséggel (liberalizmussal) összeegyeztethető Szent Korona tant akarja ideológiai alapként kezelni. (Aki előtt ez nem világos, olvassa el a „Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan?” c. írást - http://szkszhu.szksz.com/09121501.doc.)

Fellebbezés a Fővárosi Főügyészséghez

2010. 01. 14.

Tisztelt Főügyészség!

A Btk. 269. § a./ pontjába ütköző és minősülő közösség elleni izgatás bűntette, valamint a Btk. 269/A §-ába ütköző és minősülő nemzeti jelkép megsértése vétségének elkövetése miatt 2009. november 30-án a Budapesti Rendőr-Főkapitányságnál benyújtott feljelentésem (http://szkszhu.szksz.com/091129.doc) 2009. december 14-én keltezett és 2010. január 13-án kézbesített, 01000/8779/2009/bü. számú elutasítását

megfellebbezem.

.......

Az árpádsáv nem azonos sem a nyilas-zászlóval, sem az USA lobogójával. Azt az egységerősítő erőt jelképezi, ami a magyarságot hazája földjén tartotta évezredeken keresztül. Ez elvehetetlen, ennek gyalázása, azonossá tétele bármely diktatórikus jelképpel, minden magyar ember ellen elkövetett bűncselekmény, bárhogyan is minősíti, bármilyen értelmezéssel eltérve a lényegtől, bármely – ma még – jogalkalmazási hatalommal rendelkező személy vagy szervezet.

A választási kampány elé

3. Miért a Szent Korona értékrendet képviselő választási szövetségre (választási pártra) szavazzon minden Szent Korona tag, és miért nem a fizetett pártokra?

2009. 12. 16.

Az államalapító és államalkotó nemzet minden tagját magában foglaló Szent Korona tagságnak lesz képviselete a 2010-es országgyűlési képviselőválasztáson, minden pártnál teljesebb, feltételrendszerre alapozott jövőkép-meghatározással, minden pártnál megbízhatóbb felelősségviseléssel.
Amennyiben létrejön egy – Nemzeti Egységet megvalósító - választási szövetség a Szent Korona Értékrend érvényesítésére, akkor a szövetség résztvevői által meghatározott szervezet, ha nem, akkor PAJZS Szövetség képviseli a Szent Korona tagok egyetemes érdekeit.
Tudomásul kell venni, hogy „a most következő kényszerű összeomlás, katasztrófa vége egy történelmi ciklus lezárása, melynek a végén a mai nagy birodalom a sírba száll!” Nem szabad semmibe venni az Európai Parlament krízis hatásaival foglalkozó bizottságának elnöke, Wolf Klinz úr véleményét sem: „Küszöbön áll a társadalmi válság”.
Azért, hogy elkerüljük „a globális háborúk és a teljes katasztrófa” (B. Farell amerikai közgazdász) világveszélyét, és azért, hogy az új világtörténelmi korszak kezdetétől az államok és emberek szabadságán alapuló jólét valósuljon meg, teljes gondolkodási mód (paradigma) váltásra van szükség. Ez ideológiai-, jogi- és gazdasági gondolkodási mód váltást jelent.
A Szent Korona Értékrend képviselőjelöltjeit azok a választók állítják, akik megbizonyosodnak arról, hogy az általuk megbízott személy méltó lesz érdekeik Szent Korona Értékrend szerinti képviseletére.
A Szent Korona Értékrend választási törvénye szerint az egyéni jelölt nyilatkozatot ír alá, amelyet „Jogérvényesítő szerződéssel” támogatnak a választók.
Listát szintén a Szent Korona Értékrend választási törvénye szerint állítunk.
A megyei listán azok szerepelnek, akik a társadalmi csoportok (nemzetiség, vallás, korosztályok, szakmák) képviseletére megbízást kapnak a választóktól.
Az országos listát – az első két hely kivételével - a legalább 750 hitelesített ajánlószelvényt kapott jelöltek egyszerű többségi szavazással állítják össze.
A két legfőbb méltóság (Magyarország elnöke és Magyarország miniszterelnöke) jelölése ugyancsak a Szent Korona Értékrend szerint történik. A legtöbb támogatót maga mellett tudó elnök- és miniszterelnök-jelölt vezeti az országos listát.
A két legfőbb méltóság jelöltjei, valamint a lista-jelöltek az egyéni jelöltekhez hasonló nyilatkozattal nyerik el a választók bizalmát.

2. Miért konföderativitást megengedő szabadság és miért nem föderatív függőség?

2009. 12. 15.

 

Neoliberalizmus (a Lisszaboni Szerződés alapján)

Szent Korona Értékrend

1.

Négy liberális alapelv

Minden a Szent Korona tulajdona

2.

Kizárólagos hatáskörbe utalt területek

Minden magyar érték a magyar érdeket szolgálja

3.

A kizárólagos hatáskörrel megcsonkított önrendelkezés (szubszidiaritás)

Alulról épülő közszabadság

4.

Tiltó rendelkezések

Kötelezettségek és jogok összhangja

5.

Kozmopolitizmus (világpolgárság)

Szent Korona tagság

1. Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan?

2009. 12. 15.

1. A Szent Korona Értékrend legalább 6000 éves történelmünk isteni eredetű alapja, a Szent Korona Tan az ezeregyszáz éves judeokeresztény eltorzulás történeti lenyomata

2. A Szent Korona Értékrendben a közszabadság elve érvényesül, a Szent Korona Tanban a kötelezettségek és a jogok egysége nem érvényesül

3. A Szent Korona Értékrend a vezetés kettős egységével kizárja az önkényuralom (diktatúra) kialakulásának lehetőségét, a Szent Korona Tanban egyszemélyi vezető van, ezzel elszakadt a Szent Korona szentségként – isteni eredetűként – értelmezésétől.

4. A Szent Korona Értékrend filozófiai alapja a gnoszticizmus (megismerhetőség), amely a teljes tudás és a szabadság kettőben egységét jelenti, a Szent Korona Tan filozófiai alapja az agnoszticizmus, ezzel elveti azt, hogy az ember az Isten fia, akit Teremtője az istenszülő feladatának tudatos végrehajtásával kegyelmezett meg.

5. A Szent Korona Értékrend a „polgári-demokratikus” jogértelmezés szerint ténylegesen történeti (azaz íratlan) Alkotmány, míg a Szent Korona Tan kartális, hiszen van írott alapja, a Corpus Iuris Hungarici

Kiknek, milyen érdekeit képviselik a fizetett pártok?

2009. 12. 02.

A 2010-es költségvetésben 3809,8 millió forinttal vette meg a fizetett pártokat a gyarmatbirodalmi diktatúra. Ennek megfelelően a költségvetési vita során egy szó kifogásuk nem volt az ellen, hogy a bankok 1771680,2 millió forintot vigyenek el, a bizonytalan felhasználású hitelek törlesztései pedig 1215790,3 millió forinttal szegényítsék a költségvetést.

A 2010-es országgyűlési választásokra van pénzük a fizetett pártoknak arra, hogy ismét büntetlenül sértsék meg a választók közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jogait és fokozzák a megosztottságot az egymás elleni gyűlöletkeltéssel. Mert az közös érdekük, hogy a diktatúra fennmaradjon, de nem mindegy, hogy melyik párt mekkora részt szakít ki a júdás-pénzből. Így hát versenyt hazudnak, egymást hajazzák a soha be nem váltható ígéretekkel.
Nem mindegy, hogy túl tudják-e harsogni demagóg kampányukkal az Igazságot, ezért a kiosztott szerepek szerint terjesztették elő és hiúsították meg azt a törvényjavaslatot, amely korlátozta volna mindegyiküket abban, hogy milyen anyagi eszközöket használhatnak a választók szándékos félrevezetéséhez .

Gyengeség ez, szánalmas gyengeség.

Csatlakozz a feljelentéshez!

2009. 11. 29.

A Budapesti Rendőr-Főkapitányságon feljelentést tettem Závoda Pál Kossuth díjas író, valamint a Holokauszt Emlékközpont zsinagógaépületében rendezett „Az árpádsáv tegnap és ma” című időszaki kiállítás rendezői ellen, nemzeti jelkép megsértésének vétsége és közösség elleni izgatás bűntettének elkövetése miatt.
(A feljelentés letöltési címe)

Szeretettel kérem azt, aki úgy érzi, hogy azonosul a feljelentéssel, küldjön csatlakozó nyilatkozatot e-mailban, faxon vagy levélben a Budapesti Rendőr-Főkapitányságnak címezve (Budapesti Rendőr-Főkapitányság, 1139 Teve u. 4-6., fax.: 443-5260, brfk@budapest.police.hu)

Feljelentés

2009. 11. 29.

Budapesti Rendőr-Főkapitányság
1139 Teve u. 4-6.
fax.: 443-5260

Tisztelt Budapesti Rendőr-Főkapitányság!

Az 1978. évi IV. tv. (Büntető Törvénykönyv) 269/A. §-ában meghatározott nemzeti jelkép megsértésének vétsége, valamint a 269. §-ban meghatározott közösség elleni izgatás bűntettének elkövetése miatt

feljelentést teszek

I. Závada Pál Kossuth díjas író, valamint
II. a Holokauszt Emlékközpont zsinagógaépületében rendezett „Az árpádsáv tegnap és ma” című időszaki kiállítás rendezői
ellen.

Kiket sértett meg az árpádsávval szembeni gyűlöletkeltés?

2009. 11. 26.

Az árpádsáv leírása: vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező.
A Magyar Köztársaság címerének „Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott.”
Tehát a Magyar Köztársaság címerének része az árpádsáv.
A címer elkülöníthető elemeire
(a Szent Koronára és az árpádsávot tartalmazó pajzsra) ugyanaz a védettség vonatkozik, mint a címer egészére.
Tehát az árpádsáv nagy nyilvánosság előtti megsértése nemzeti jelkép megsértésének minősül, ami vétség.
Amennyiben ez a vétség - a tárgyát képező jelképén keresztül - a magyar nemzet gyűlöletére uszít, megvalósítja a közösség elleni izgatás bűntettét.
Závada Pál „Az árpádsáv tegnap és ma” című időszaki kiállítás megnyitóján a következőt mondta: „az árpádsáv nem történelmi ereklye, hanem a nyilas hagyomány, a kirekesztő gyűlölet, az antiszemitizmus és a rasszizmus jelképe.
Vagyis védett jelképünket sértette meg, és ezzel a magyar nemzet ellen gyűlöletre uszított, azt kirekesztőnek, antiszemitának és rasszistának bélyegezve.
Így nemcsak a nemzeti jelkép elleni vétséget, hanem a közösség elleni izgatás bűncselekményét is elkövette.
A fentiek és a kiállítás anyaga alapján megállapítható, hogy a Holokauszt Emlékközpont zsinagógaépületében rendezett kiállítás célja a nemzeti jelkép megsértése és ezen keresztül a magyar nemzet elleni gyűlöletkeltés, így törvénytelen,
amiért a törvényesség őrének, a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészségének hivatalból be kell tiltania, a rendezők és Závoda Pál elleni büntetőeljárás indítása mellett.
___________________________
Az árpádsáv – mint a Szent Korona testét (tehát területét és az azt birtokló államalapító és államalkotó nemzeteket) kifejező szimbólum - a magyarság számára ősidők óta a szabadságot jelenti.
Aki ezt gyalázza, az attól fél, hogy az egyetemes magyarság visszaveszi szabadságát, és érvényesíti önvédelmi jogait, vagyis ellenáll mindenkivel szemben, aki veszélyezteti vagy megsérti a magyarság értékeit és érdekeit.
A kiállítással és a megnyitóbeszéddel azonos, vagy azokhoz hasonló gyűlöletkeltő provokáció lehetőségének kizárására kell a Szent Korona Értékrend szerint következetesen meghatározni társadalmi együttélésünk (jogrendszerünk) alapját (Alkotmányát) és az ebből eredő irányelveket (az Alaptörvényt), nem pedig a jelenlegi hatalom számára tűrhető „radikalizmus” álságosságával félrevezetni azokat, akik ellen a gyűlöletet keltik.
Ezzel a következetességgel tudjuk teljesíteni a Magyar Küldetést, ami a rövidesen kezdődő világtörténelmi korszak megalapozását jelenti.

Az alkotmányozásról

2009. 11. 24.

Sajnálhatja, aki nem vett részt 2008. május 30-31-én a Magyarok Házában rendezett, „A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei” c. vitán.
Ma már egyértelmű: ez történelmi esemény volt.
(A vitán véglegesített jogszabálytervezet ez év végén jelenik meg könyv formában.)

A vita óta gyorsult fel az alkotmányozás szükségességének kérdése. Odáig jutott a hatalom gondolkodása, hogy már elsődleges fontosságúnak tartja új alkotmány hatályba léptetését, amely „minden magyart összefogó szöveget alkot”

A szabad mandátumról

2009. 11. 21.

Ez a választási rendszer - benne a szabad mandátum - a "polgári demokrácia" egyik jellemző intézménye: a pártok (nevükből eredően a társadalom egy "részét" képviselve) ígérnek a választási kampány során (a választók pénzéből megtévesztve őket) és aztán úgy tesznek, ahogyan azt a gazdáik meghatározták a helytartóvá kinevezésük alkalmával. Ezért lehet, hogy a Btk. 211. §-ában meghatározott köztörvényes bűncselekmény bizonyított elkövetése a jogalkalmazók számára nem bűncselekmény, mondván:
"A politikai pártok képviselői által a választási kampányokban tett – a párt ideológiáját, az ahhoz kapcsolódó stratégiákat, ezen belül az ország állapotával kapcsolatos nézeteket tükröző – kijelentések valóságtartalmának vizsgálata nem tartozik a bűnügyekben eljáró hatóságok hatáskörébe, ezen kijelentésekért történő helytállás a politikai felelősség kategóriájába tartozik." (Központi Nyomozó Főügyészség Nyom. 44/2007. sz. határozata)

Arturo Uit meg kell állítani!

2009. 11. 18.

A rendszerváltásnak nevezett esemény gengszterváltás volt, Arturo Ui újraosztotta a lapokat.

De ki a gengszter, és kik azok, akik helyeslése a gengszterek mocskos világának mocskaihoz hozzátartozik?
1941-ben, amikor Brecht megírta "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" c. drámáját ki volt a gengsztervezér és ki volt a gengszterek bábja?
Amikor a hatvanas években színpadra állították, miért adták azt a címet, hogy „Állítsátok meg Arturo Uit!”? Azért, mert akkor még meg kellett nevezni, hogy ki a nagy büdös virág, vagy a rohadt überkarfiol, és az ő akkori emberellenes ténykedését kellett megállítani?
Most miért játsszák (helyesen fordítva a címet) „Arturo Ui föltartóztatható fölemelkedése”-ként? Csak nem azért, mert a kulisszák mögött álló Arturo Ui-nak már csak egy színe maradt, mert két álszine, a zöld és a vörös már elbukott, így a „megállításra” szólítás címzettje egyértelműen saját színe, a neoliberalizmus háttérhatalmát egyértelműen azonosító kék lenne, amelyet felszólító (talán parancsoló) módban meg kell állítani, a „föltartoztatható” feltételes mód viszont esélyt ad a bukás utáni felemelkedésre?

A jogrendszerről

2009. 11. 11.

Arra kérek mindenkit, hogy felejtse el azt, amit a jogról eddig tanult, és azt a véleményt, ami a jogról kialakult benne.
Arra is kérem a tisztelt Olvasót, hogy addig, amíg ezt az írást olvassa, feledkezzen meg arról is, amit a Szent Koronáról hallott, olvasott, tudott.
________________

Miután a neoliberalizmussal együtt bukott annak minden hatalmi eszköze, csak gondolkodási mód (paradigma) váltás vezetheti ki Magyarországot a válságból.

Ezért történelmi kötelezettségünk, hogy a jelenlegi választási törvény szerint – akár önállóan bejegyzett, de jelölési jogát a választóknak átadó választási pártként, akár a Szent Korona értékrendet elfogadó szervezetekkel kötött választási szövetségben – lehetőséget kapjon a Szent Korona választási joggal rendelkező minden tagja arra, hogy közszabadságát biztosító ősi jogait gyakorolva részese legyen a békés rendszerváltásnak a 2010-es országgyűlési választásokon leadott szavazatával.

Monológ helyett legyen végre bátorsága nyílt vitára, Orbán Viktor!

2009. 11. 09.

Tudja, Elnök úr,
az a baj, hogy Ön a megosztottsággal keltett gyűlölet erejében bízik, az önvizsgálat őszintesége helyett. Ugyanez a népbutítás (demagógia) tapasztalható - természetesen - a másik oldalon is, ezért küldöm el ezt a levelet Bajnai Gordonnak, remélve, hogy „János érti, amit Jancsinak mondok” – ez nem dakota, hanem magyar népi hasonlat, remélem, értik mindketten annak üzenetét.

A szélmalommal harcolókról - Válasz Pécsy Gábornak

2009. 11. 05.

Kedves Gábor!

A pesszimista azt mondja a jelenlegi helyzetre: „Ennél rosszabb már nem lehet!” – az optimista pedig erre így replikázik: „Dehogy nem!”

Mi mindketten optimisták vagyunk, de nem azok közé tartozunk, akik felteszik mindkét kezüket, hanem azok közé, akik meg akarják akadályozni, hogy ez az „optimizmus” valóra váljék.
Ez utóbbiak mindegyike önmagát „radikálisnak” (azaz gyökeres változást – paradigmaváltást - akarónak) nevezi.
Közöttük vannak, akik Don Quijotét követik és a malom lapátjai ellen harcolnak, és vannak, akik a szelet akarják megállítani, első lépésként megakadályozva, hogy a lapátokat a szél forgatni tudja.

A Magyarok Szövetsége szerinti „Magyarország Alaptörvényéről”

2009. 10. 27.

Ez a tervezet a neoliberalizmust kiszolgáló „polgári demokrácia” jogalkotásának (?) egy kísérleti példánya. Sem logikailag, sem jogilag nem éri el az elégséges szintet.
Ez a tervezet egyenes folytatása a Magyarok Szövetsége tagozatai által elkészített (egymással összhangban nem lévő részekből álló) „Magyar Nemzeti Érdek Programjá”-nak, amely egyértelműen bizonyította, hogy a Szövetség vezetése neoliberális útra akarja vinni a tagságot.

Szégyen, hogy egy magát Magyarok Szövetségének nevező szervezet vezetése nevét és tagságát megcsúfoló módon vette a bátorságot ahhoz, hogy ezt a tervezetet nyilvánosságra hozza.

Ez a tervezet csak néhány ember politikai karrierjét szolgálja, azt a látszatot keltve, hogy felkészültek a magyarságot a szabadságra vezetni, a tervezet preambulumának második fordulata szerint.

Felszólítás Nemzeti Egységre

2009. 10. 18.

Tisztelt Vona Gábor és Vukics Ferenc Urak!

Felszólítom Önöket arra, hogy a 2010-es országgyűlési választásokra hozzanak létre egy hármas választási szövetséget a Szent Koronát Szolgálók Szövetségével együtt.

A választási szövetség előkészítő megbeszéléseit haladéktalanul el kell kezdeni, hogy az

2009. október 23-án, nemzetünk Szabadság Ünnepén bejelenthető legyen.

Mindkettőjüknek tisztában kell lenniük azzal, hogy egymástól elkülönülve és személyemmel kapcsolatos rágalmaknak helyet adva, a Szent Koronát Szolgálók Szövetségétől elhatárolódva, a nemzet megosztottságának növelését és nem a nemzet érdekét szolgálják. Teszik ezt úgy, hogy az Önök mögött álló embereknek ugyanaz az érdeke: Magyarország szabadságának visszaszerzése.

Nyílt levél Orbán Viktornak

2009. 10. 17.

Megértem Önt, Elnök úr. Az Önök szemszögéből nagy a baj. Megbukott a neoliberalizmus, és így az a rendszer is elveszítette létjogosultságát, amelyet Önök erre alapítva hoztak létre a „rendszerváltásnak nevezett esemény” (Fritz Tamás) idején.

2009. október 16-án, Wilfried Martens könyvének magyarországi bemutatóján felállított egy szillogizmus-tételt, amelynek premissza-rendszere alapján levonta a kettős konklúziót: „az egyik a szélsőségek útja, amelynek a vége káosz, a másik pedig a józan ész útja.”
Már maga Arisztotelész – a szillogizmus atyja - is megállapította, hogy „bármilyen teljes is a premissza-rendszer, törvényszerűen legalább két konklúziót eredményez.”
A premisszarendszert Ön „sok dühös ember indulatából fenyegető sötét érzelmek”-ben foglalta össze (nyilván mindazon következmények alapján, amelyeket Önök folyamatosan hangoztatnak), az indulatot kiváltó okot hamis módon kizárólag a jelenlegi (2002 óta regnáló) kormány tevékenységében határozva meg.
Ezzel igazolja a Financial Times megállapítását: „A szélsőségesek messze járnak az áttöréstől. Inkább arról van szó, hogy ők és a Fidesz is a kormánypárttól történt hatalmas mértékű elfordulásból húztak hasznot”. Ezzel a Fidesz – akár akarja, akár nem – közös nevezőre került a Jobbikkal, amellyel Ön nem akar koalícióra lépni (erre a kijelentésre a választások után mindenkinek emlékeznie kell!), ugyanakkor sajátos értelmezést kapott a „szélsőség” kifejezés. Természetesen tiltakozhat ez ellen Ön éppúgy, mint Vona Gábor, de felesleges, ugyanis mindkét párt kormányellenes és nem rendszerellenes, mert – más-más megfogalmazásban, de - mindketten a neoliberalizmus továbbélését szorgalmazzák, még akkor is, ha a Jobbik ezt „EU-szkeptikus” formában teszi.

Felhívás az egyetemes magyarsághoz

2009. 10. 01.

Az nyilvánvaló, hogy rövidesen bekövetkezik a Szent Korona Országának Újjászületése. Ezt a megállapítást hitbeli alapja mellett az is alátámasztja, hogy a társadalmi elégedetlenség olyan foka felé közeledünk, amikor a népakarat nemzetakarattá erősödve kikényszeríti a tényleges hatalomváltást.
Úgy gondoltam, hogy a 2010-es választások hatása (bármelyik párt is kerül hatalomra) 2012-re érleli meg az elégedetlenséget kitöréssé, ezért akkorra kell felkészülnünk arra, hogy egy Alkotmányozó Nemzetgyűlésen törjön meg a nemzetpusztító neoliberalizmus hatalma.

Az utóbbi napok eseményei átértékeltették velem ezt a gondolatot.

Egyrészt egyre erősebb az egység kialakulásának szándéka, másrészt pedig – egy közismert politikus minap kifejtett véleménye szerint – a 2010-es választások után néhány hónapon belül várható a társadalmi feszültség polgárháborúba torkollása, amennyiben a neoliberális pártrendszer marad a hatalomgyakorló és nem történik meg a Szent Korona Értékrend egyesítő erejének győzelme.

Mérhetetlenné vált a felelősség, ami mindannyiunkra terhelődött, hiszen rá kell ébrednünk arra, hogy a Szent Koronával ránk kegyelmezett Isteni feladatrész elvégzésének ideje elérkezett.
Miután mindannyian a Szent Korona tagjai vagyunk, a feladat mindannyiunké, így Magyarország Újjászületésének érdeme mindannyiunké lesz, de – ha nem tesszük, amit tennünk kell – a magyarság pusztulásának felelőssége is mindannyiunkat terheli.

Azért, hogy Magyarország újjászülessen, és ne pusztuljon el, indulnunk kell a 2010-es országgyűlési választásokon. Mivel ehhez meg kell felelnünk a jelenlegi törvényes előírásoknak,

bejegyeztetjük a bíróságon a Szent Koronát Szolgálók Szövetségét.

Szeretettel kérek mindenkit, figyelmesen olvassa el ezt a levelet, és értse meg: a Nemzeti Egység alapja csak a Szent Korona Értékrend lehet, amely összekovácsol és nem megoszt, amely a magyar érdeket képviseli és nem az idegent.

„A Szent Korona a Tiéd, és Te a Szent Koronáé vagy!”

- ez a választási jelmondatunk, és ez a címe annak a kérdéssorozatnak, amelyre adott válasszal mindenki eldöntheti:

akar tenni a Magyar Újjászületésért, vagy a neoliberalizmus támogatásával azok szekerét tolja, akik a magyarság pusztulását akarják.

Az események összefüggései

2009. 09. 19.

Bő egy hónappal az után, hogy megállapították szervezetem használhatatlanságát, ismét megvizsgáltak. Az orvosok számára „megmagyarázhatatlan” eset vagyok, ugyanis ezek a vizsgálatok semmi betegséget nem mutattak. Ahogyan fogalmaztak: olyan, mintha a leletek két különböző emberről készültek volna. (Októberben még akarnak egy „végső bizonyítékot” adó vizsgálat-sorozatot végezni.)
Fizikai állapotom „változása” megerősít abban, hogy folytatni kell azt az utat, amelyet a Szent Korona Értékrendje meghatároz, annak ellenére, hogy a hatalom igyekszik lejáratni, ellehetetleníteni, eszközöktől megfosztani.

Most még sok minden nincs, de a legfontosabb megvan: a Szent Korona Értékrend iránymutatása ahhoz, hogy a megosztott érdekű nép érdekazonosságban szerves egységgé emelkedett Nemzetté váljon.

Akik szeptember 26-27-én el akarnak és el tudnak jönni a pilisszántói Tettvállaló Szerre, (vagy ezt követően rendezett Szerek valamelyikére), azok
- megismerik a Szent Korona Értékrend településükön történő alkalmazásának lehetőségét,
- megismerik, hogy az a szakterület, amely képviseletét adottságuk van ellátni, milyen kapcsolatokon keresztül válnak az önellátó rendszer részévé,
- megismerik, hogy az egy járásban, egy megyében lévő települések milyen módon tudják az igények-lehetőségek összhangját megvalósítani.

Régóta fenyegetnek telefonon, e-mailben, korábban leütöttek, kiraboltak. Anyagilag és egzisztenciálisan ellehetetlenítettek. Miután tudom, hogy másokkal is történnek hasonló dolgok, azt hittem, hogy akik ezt teszik, valamilyen személyiség-zavarral küzdenek, ezért semmilyen összefüggést nem láttam az események között.
Az elmúlt néhány hónapban – mintegy gyakorlatban alkalmazva az előző általánosított fenyegetéseket - sűrűsödtek és egyre durvábbakká váltak a velem kapcsolatos „érdekes” események.

Ezek után az lenne a természetes, ha visszavonulnék, hiszen annak a tyúkszemére léptem rá (méghozzá csillagrendszer-láttató módon), aki a hatalmat gyakorolja és – egyéni érdekeiken, hatalomvágyukon, vagy pusztán mérhetetlen butaságukon keresztül - manipulálja azokat a „tisztességes személyeket és szervezeteket” (Vona Gábor szavai), akikkel konfliktushelyzetbe kerültem a rég- és a közelmúltban.
Az az aljas ebben a történet-sorozatban, hogy azt a látszatot kelti, hogy az én személyem az ok, mert külön-külön kerülök ellentétbe emberekkel, embercsoportokkal, akiknek semmi közük egymáshoz.
Az igazság viszont az, hogy a velem ellentétbe kerülő szervezeteket és embereket – mint az általános fenyegetések bizonyítják - a hatalom helytartótanácsa gerjeszti összehangolt provokációra, de az összhang csak a „Halász ellenességben” mutatkozik meg, de nem abban, hogy a „tisztességes személyek és szervezetek” - egységes célt meghatározó programmal - egységre lépnének az őket manipuláló hatalom ellen. Külön jellemzője a „Halász-ellenességnek”, hogy sem külön-külön, sem együtt nem vállalják a nyilvános vitát a velem szembekerülők.
Vona és Vukics továbbra is külön-külön menetelnek, megosztva a magyarságot. A „szellemi elit 10-i tagjai” mindkettőjüktől elhatárolódik (mintegy bizonyítva az „értelmiség” szerepét a mai társadalomban), amit ki is mutatnak akkor, amikor kikérik maguknak, hogy az ő egységüket hozzam példaként a tömegeket két irányba vezetőknek.
________________________

Folytatódik a megosztott erők harca a leírt eszközökkel. De ebben én nem veszek részt, mert energia-tékozlást jelent.
Aki a megosztottság pártján áll, az szegődjék a félre-vezetőkhöz.
Aki a Nemzetté vált nép érdekegységéért vállal tettet, annak a Szent Koronát Szolgálók között a helye.
Ilyen egyszerű a választás: megosztottság vagy egység.
Akik az egységet választják, azokkal találkozunk a Tettválalló Szerek egyikén, legelőbb szeptember 27-28-án, Pilisszántón (dr. Lévai Edit szervezi: levaidr@gmail.com).

Levélváltás Vona Gáborral

2009. 09. 15.

Kedves József!

Megkaptam leveledet.
A mi alapállásunk egyértelmű a Szent Korona felé. Programszinten vállaltuk. Országosan szervezett párt 1945 óta nem tett ilyet.
A Te személyedet nagyon tiszteljük, munkásságodat nagyra tartjuk, de annyi sok konfliktusod volt és van különféle tisztességes szervezetekkel és személyekkel, amelyet mi nem akarunk vállalni. Kérünk, hogy előbb rendezd viszonyodat a többi szervezettel, mielőtt a Magad számára kündü szerepet jelölsz meg. Mi, jobbikosok tesszük a dolgunkat, és nem pozíciókat osztogatunk egymásnak, hanem munkát.

.......

Kedves Gábor!

Megtiszteltél azzal, hogy válaszoltál megkeresésemre.
Levelemben tiszta alapokon álló együttműködést ajánlottam fel, nem pozíció-kiosztással, hanem a végzett tevékenységek minősítése alapján. Ugyanis Te és Vukics Ferenc vezetői (gyulai) feladatokat végeztek, én pedig a Teremtői iránymutatás közvetítését, ami kündüi feladat. Ez nem azt jelenti, hogy Te vagy Vukics Ferenc gyulák vagytok, de azt sem, hogy én kündü.
Azt, hogy magamnak nem osztottam pozíciót, mi sem bizonyítja jobban a – Szent Korona Értékrendből eredő – hatalomgyakorlási és választási törvény tervezeteknél (ez utóbbi ideiglenes végrehajtási utasítás tervezete), amely minden elöljárói tisztségre történő kiválasztási jogot a nemzetszuverenitás hatáskörébe utal.
......

Vona Gábor és Vukics Ferenc megkeresése

2009. 09. 12.

Szeptember 10-én Balogh Sándor professzor meghívott Szentendrére a Szent Koronát elfogadó, de egymástól néhány kérdéssel kapcsolatban különböző nézetet valló embert (Bakos Batut, Fáy Árpádot, Gyarmati Pétert, Halász Józsefet és Kocsis Istvánt) azért, hogy a Szent Korona összefogó erejével induljon el az azonosság alapján a közös gondolkodás a Magyar Újjászületéséért.
Amikor kifejtettük, hogy a Szent Korona mit jelent gondolkodási módban, a jogfejlődés vonatkozásában és a magyarság fennmaradásában, akkor egyértelművé váltak azok a lényeg-meghatározó pontok, amelyekben meglévő azonosság eltörpít minden különbözőséget.
Így aztán könnyű dolgunk volt a különbözőségekkel: őszintén, tényekkel érvelve és nem kinyilatkozásokkal és nem indulattal beszéltünk azokról a dolgokról, amelyekkel kapcsolatban nem azonos a véleményünk, és ezért tudtuk megállapítani, hogy azokon belül van részegyezőség, és ennek figyelembe vételével vettük tudomásul egymás érveit.
Uraim!
Ugyanerre a megegyezést eredményező együttműködésre kérlek szeretettel Benneteket!
Mindketten hivatkoztok a Szent Koronára, és mindketten jelentős tömegre vagytok hatással. Mindkettőtök tömegét azonos indíttatású emberek alkotják, azok, akik a Nemzet érdekeit akarják az idegen érdekekkel szemben érvényesíteni.
Az elmúlt húsz év bizonyította: a tömeg csak akkor erő, ha olyan, számára szabadságot hozó cél elérésére vezetik, amelyet nemcsak mondanak azok, akik vezetik őket, hanem cselekedeteikkel gyakorlattá is váltják ígéreteiket. Emlékezzetek Orbán Viktor 2002-es közel kétmilliós tömegére, vagy Csurka István március 15-éken összegyűlt többszázezres tömegeire. A tömeg minden esetben a számára szabadságot hozó változást várt az őt vezetni akarótól, és amikor csalódott, elpártolt mellőle.
A vezetés irányítás nélkül semmit sem ér, és ennek fordítottja is igaz: az irányelv-rendszer bármilyen tökéletes is, vezetéssel történt megvalósítás nélkül képtelen a tömegekre hatást gyakorolni. 1924 körül Németh László a Szent Korona Értékrenden alapuló Kertmagyarországgal letett egy gyakorlatba átültethető irányelv-rendszert, ami megvalósítatlan maradt, mert nem volt olyan vezető, aki a megvalósítást a tömeggel elvégeztette volna. A két másik „népi” vezető, Szabó Dezső és Veres Péter rendelkezett tömeggel, két, a szentkoronaiságtól alapjaiban eltérő és egymással szemben álló irányelv-rendszert követve.

Hódít a Szent Korona Értékrend szerinti gondolkodási mód

2009. 08. 21.

Kedves Barátom!

Szeretettel tájékoztatlak arról, hogy a Szent Korona Értékrend szerinti gondolkodási mód egyre elfogadottabbá válik a Csonkaországban és a trianoni határokon túl egyaránt.
A Szent Koronát Szolgálók Hálózatán (http://szkszcs.ning.com/) már több mint 120 magyar vállalt tettet a Magyar Újjászületésért, és a Szent Korona Értékrend szerinti gondolkodási mód „tudományos” elfogadottsága is elkezdődött.

Néhány hete kaptam felkérést az amerikai székhelyű Magyarságtudományi Intézet vezetőjétől Botos Lászlótól arra, hogy az Ugyanarról másként – a magyarokról szabadon c. füzetsorozat Szent Koronát ismertető füzetét írjam meg, 80 és 120 oldal közötti terjedelemben.

A minap hívott meg dr. Gyarmati Péter az Amerikában élő politológus professzor, Balogh Sándor által kezdeményezett ankétra, ahol az alábbi témakörök szerepelnek:
1. A mai helyzet és realitások
2. Írott, vagy íratlan alkotmány
3. Királyság, köztársaság, vezető egyéniségek
Az ankéton (a felkért személyeket – pl. Kocsis Istvánt, Zétényi Zsoltot és Fáy Árpádot ismerve) addig juthatunk el, hogy az „istvánosok” és a „koppányosok” közösen megállapítják a gondolkodási módjukban azonos és különböző elemeket.
Hidd el, kedves Barátom, ha ez megtörténik, az ankét történelmi jelentőségű lesz, mert elkezdődhet az azonosságokon keresztül a különbözőségek tárgyszerű vitája, ami törvényszerűen vezet az Igazsághoz.

Őszintén remélem, hogy az amerikai magyarok elismerése hatni fog az összes magyarra, és az Életmag Kedden záruló Tettvállaló Szer az Életmag elvetését jelenti a magyar lelkekbe.

Kelt Szegeden, 2009. augusztus 21.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Tettvállaló Szer Kisboldogasszony napján

2009. 08. 20.

Kedves Barátom!

Mint tudod (hiszen felkérésemben szerepelt), ez a Hálózat azoknak a közössége, akik a Szent Korona Értékrend bevezetésének Munkaterve szerint tettet vállalnak a Szent Korona Országának újrateremtéséért.

A Tettvállaló Szert szerettük volna Bösztörpusztán megtartani, de ez lehetetlenné vált (a http://szksz.hu honlapon elolvashatod az indokokat).

Így hát új helyszín és új időpont vált szükségessé.
Az időpont született meg előbb:
Kisboldogasszony napja legyen a zárónap, mintegy jelképként, hiszen ez évben keddre esik szeptember 8-a, és ezt érezhetjük JEL-nek is: „A Teleki-kódex Anna-legendája elmondja, hogy Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek néminemű keddin szüle.” (Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium - szeptember) A néphagyomány ezért nevezi Boldogasszony Anyánkat „Életmag Kedd Asszonyának” (ld. Boldogasszony Könyörgés).

Legyen az Életmag Kedd Asszonyának idei születésnapja
a Magyar Újjászületés Életmagját elvetők Keddje!

Ezért ez a Szer egyszeri és megismételhetetlen. Aki a részt vesz, az bizonyítja: részese akar lenni a Magyar Újjászületésnek.

A Tettvállaló Szer 2009. szeptember 5-én 10 órakor kezdődik és 2009. szeptember 8-án 18 órakor fejeződik be.

Két helyszínre kaptunk eddig javaslatot, mindkettő a Pilisben van.
A tárgyalások befejezése után, 2009. augusztus 25-én jelöljük ki a helyszínt.

Éppúgy, ahogyan a Szent Koronát Szolgálók Hálózata nem beszélgetős fórum, hanem munkavégzés eszköze, a Tettvállaló Szer sem kirakodóvásár előadásokkal, hangzatos beszédekkel „lélekemelővé” téve, hanem munkatalálkozó, aminek az a célja, hogy a résztvevők a Gondolattá vált Tudat megismerésével, felkészülten váljanak MAGvetővé.

Nyílt válasz dr. Bene Gábornak

2009. 08. 19.

Legyen már elég abból, hogy demagógiával, csúsztatással manipulálsz ellenem.
Megértelek, szörnyű kudarc ért Benneteket azzal, hogy - elsősorban a Mondhatta volna szebben, kis lovag! c. írás hatására - visszájára fordult a „Halász Jóska családtalan, munkátlan alkoholista” szövegű rágalmatok. Értem én, hogy a vereség nagyon fájdalmas tud lenni, de a legrosszabb az, amit most csinálsz: újabb vereséget készítesz elő számotokra.
Mondd csak, ki küldött Téged? Vagy egoizmusod homályosít el?
Amikor 2006. szeptember 18-án elindultunk Szegedről a pesti Kossuth térre, már ilyen voltál, vagy ez után került rád ez az átok?
Te, aki a „Történeti” Alkotmányról beszélsz, hogyan mered azt állítani, hogy a „Történelmi” Alkotmány a magyar történelem elsöprését jelenti? Hogyan mered az ezeregyszáz éves judeokeresztény uralom történetét azonosítani a magyarság évtízezredes történelmével?
Hogyan mered lealázni a Habsburgokkal (és egyéb terrorista személyekkel és nemzetekkel) szembeni szabadságküzdelmeinket közjogi küzdelmek szintjére? Mikor veszed már észre, hogy nincs közjog magánjog nélkül! A szabadságküzdelmek mindig magánjogi eredetűek voltak, hiszen a szabadság ebbe a kategóriába tartozik. Gondolj arra, hogy Werbőczy Tripartitumában miért akarta az akkor négyszáz éves, gyarmatbirodalmi, kényszerű életvitelünket „szokásjogként” törvénybe iktatni? A Habsburgok olyan korlátoltak voltak, hogy nem fogták fel, ez az ő diktatúrájuk elfogadtatásának legaljasabb eszköze, így a törvénybe iktatás nem valósult meg.
Hogyan mered azt állítani, hogy ki akarom söpörni az ezeregyszáz éves történelmünkből azokat a személyeket és azokat az eseményeket, akik és amelyek 973-ban elárult szabadságunk visszavételéért küzdöttek?
Próbáld végiggondolni, mit jelent a Bálint Sándor által megfogalmazott „népi katolicizmus” dogmatizmus elleni ezeregyszáz éves harcában a Szent Korona, aki „búvópatakként követte történelmünket és – amikor kellett – a felszínre emelkedett, hogy tiszta forrásában megtisztálkodhassunk”. Milyen alapon vádolsz azzal, hogy azokat elvetem, akik megtisztálkodtak?

Tájékoztatás a bösztörpusztai rendezvényről

2009. 08. 17.

Szeretettel tájékoztatok mindenkit arról, hogy a Magyarok Szövetsége által Bösztörpusztára szervezett Magyarok Országos Gyűlésén nem veszek részt.
Herpai Sándorral tegnap elkezdett és ma befejezett telefonbeszélgetésem után vált véglegessé, hogy a MOGY nem atyai eleink hagyománya szerinti Szent Korona Értékrendet képviseli, hanem a Szent Koronát díszletül használva a judeokeresztény dogmatizmust, gazdaságpolitikai céljai szerint pedig nem az összehangoltan működő szerves egységet, hanem a megbukott neoliberalizmust.
Ezért Boldogasszony anyánk áldása sem lehet rajta, őseink szellemei nem fogják azt jelenlétükkel oltalmazni.

Ezzel a Magyarok Szövetsége ugyanazt a „jobboldali” utat követi, amit a Fidesz, vagy a Jobbik.
Tudom, ez az út a Magyar Felszabadulást ígéri, és ebben sokan bíznak is.
Őket hadd emlékeztessem arra, hogy a szabadságot a Szent Korona Értékrend első két pontjának átvételével az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozata is tartalmazza, ezzel „ígérve a boldogságot”. Látjuk, mit jelent az USA szabadság-értelmezése (ld. Irak, Afganisztán, az IMF és a Világbank hízlalása, nekik erkölcsi háttér biztosítása, Izrael elvtelen támogatása), és azt is, mennyire lehetett „boldogságot” adni pusztán a szabadság meghatározásával (tömeges, egyre emelkedő munkanélküliség, életszínvonal csökkenése, a kiválasztottak és kirekesztettek közötti különbség rohamos növekedése).
Ennyit ér az ígéret a feltételek nélkül.

Mondhatta volna szebben, kis lovag!

2009. 08. 15.

Amikor a már megbukott hatalom sebzett vadként vagdalkozik, akkor mindent megtesz azért, hogy – remélve újraéledését - haláltusája minél hosszabb ideig tartson.
Amikor az EU vezetők szerinti „legveszélyesebb szélsőség” (a Szent Korona Értékrend) hatalomra jutását kitervelő ember és a Nemzeti Érdekeket meghirdető szervezet vezetőinek egysége lehet a megtisztulás feltétele, akkor ezt az egységet meg kell bontani, megkeresve a „gyenge pontot”.
Megtalálták a gyenge pontot, a szervezet vezetőinek cezaromániájában. Segítségül küldtek néhány embert, akik „biztos helyről” származó információval szolgáltak a legveszélyesebb szélsőséget képviselő ember ellen. A cezarománoknak nem tulajdonságuk, hogy diktatúrájukat támogató híreket ellenőrizzék.

A „segítők” bogárbeültetésével méltatlan és aljas rágalmakat szórtak rám az önmagukat nemzetvezetőknek képzelő, voltaképpen rendezvényszervező tevékenységet folytató emberek olyan emberek előtt, akik rólam kértek véleményt tőlük.
Ezek a személyek méltatlanok arra, hogy nevén nevezzem őket, ezért, mint jelenségről írok róluk a továbbiakban.

„Mondhatta volna szebben, kis lovag” – mondhatnám én is Edmond Rostand Cyrano de Bergerac szájába adott szavaival, csakhogy a nekem tulajdonított ormótlan orr nem a természet goromba játéka, mert nincs.

Nyílt Levél Vukics Ferencnek

2009. 08. 13.

Sajnálom, hogy a Kegyelmednél tegnap este járt jószolgálati közvetítés sikertelen volt.
Az, hogy Ön félretájékozott személyemet illetően, nem az én bajom, éppúgy, mit az, hogy Ön nem akarja vagy tudja felfogni gondolataimat, szintén nem az én bajom.

Az viszont már nem egyéni kompetecia, hogy Ön félrevezeti az embereket.
Mint mindig – szemben Önnel – meg is indoklom ezt az állításomat.
Az Ön „tömege” azt várja, hogy megújuljon Magyarország, vár egy vezetőt, akitől ezt kapja. Ön ezzel szemben olyan embereket vett maga mögé (és nem mellé), akik judeokeresztény és neoliberális irányt követnek. (Részletesen ld. Vélemény a Magyarok Szövetsége Magyar Nemzeti Érdek Programjáról”)
Mérhetetlen annak a felelőtlenségnek a hatása, amit tevékenységével elkövet! Ahhoz mérhető, amit Orbán Viktor tett a magyarság ellen 2002-ben. Ő mögé is odaállt 2 millió ember. Mekkora „tömeg” ez az Önéhez képest!

Tegnap írtam levelem előszavaként egy szövegrészt, amit kivettem a levélből. Most ide írom:
„Különös jelentőségét adja ebben a levélben írtaknak az, hogy a Magyarok Szövetsége nem tudja teljesíteni azt a vállalását, mi szerint olyan Magyar Nemzeti Érdek Programot állít össze a Magyarok Országos Gyűlésére, amely alapja lehet a további feladatokat meghatározó Cselekvési Tervnek."

A Szent Korona Szolgálat Hálózatának tagjaihoz

2009. 08. 11.

A Szent Koronát Szolgálók Hálózatának taglétszáma rövidesen eléri a 100-at.
Szeretettel kérlek, olvasd el a „Főoldalon” a „Célmegjelölés” c. írást!

Kihangsúlyozom a következőket:

1. A Szent Koronát Szolgálók Hálózata pártfüggetlen. Aki a Hálózat tagja az nemcsak mondja, hanem tevékenységével bizonyítja is, hogy nincs jobboldali és baloldali értékrend, csak a Magyar Nemzet érdekeit szolgáló Szent Korona Értékrend van, és az ezzel szembenálló judeokeresztény-neoliberális érdekdiktátum.
A társadalom megosztottságának megszűntetése a célhoz vezető eszközünk. Ezért egyetlen olyan anyag sem kerülhet fel a Hálózatra, amely gyűlöletet kelt, provokál, vagy provokációt közvetít, illetve pártot népszerűsít, vagy pártot gyaláz.
2. A Szent Koronát Szolgálók Hálózata munka-honlap.
Az elmúlt 20 évben mód volt arra, hogy sérelmeinket ország-világ elé tárjuk, és a „szólásszabadság” nevében ráharapjunk a politikusok által elénk dobott gumicsontokra, felháborodva a diktatúra következményein, az ok szemérmes (vagy tudatlanságból eredő) elhallgatásával. Az eredményt mindannyian érezzük és tudjuk.
Aki a Szent Koronát Szolgálók Hálózatának tagja, az – hiszen a felkérés elfogadásával ezt vállalta – tenni akar, tud és tesz azért, hogy Magyarország a Szent Korona Értékrend szerinti közszabadság hazájává váljon.
Az egyetemes magyarság felszabadítása nem egy-egy ember dolga, hanem az egyetemes magyarságé! Mindenkinek meg kell tennie azt, ami Küldetése!

Felíratkozás a SzKSz Hálózatra a http://szkszcs.ning.com/ cím behívásával történik!

A Tettvállaló Szer

2009. 08. 09.

Egy napja küldtem el a meghívókat. Eddig 29-en vagyunk a Szent Korona Szolgálat hálón.
Szeretettel kérek mindenkit, hogy ezt a levelet vegye úgy, mint köszönetemet meghívásom elfogadásáért.

A felkérésben írtam, hogy azok közössége ez a háló, akik a Szent Korona Értékrend érvényesítésére kötelezték el magukat, és tevékenységüket összehangolva akarják végezni.
Mindannyiunknak tudni kell, hogy nem rövidtávú munkába kezdtünk. Mi a 2012-es Alkotmányozó Nemzetgyűlésre készülünk, készítjük fel az egyetemes magyarságot.
A judokeresztény, neoliberális diktatúrának Magyarországon lesz még egy másfél-két éves „jobboldali” tobzódása, ami elkerülhetetlen. Az ő országlásuk következménye lesz az a katarzis, amely a parlamentáris diktatúra összeomlásával nyit utat a Szent Korona Értékrend közszabadságával történő össznemzeti megtisztulásának.
Ezzel adunk mintát az emberiségnek arra, hogy az összevonó (integráló) föderalizmus helyett az összehangoló (koordináló) konföderatív államszövetség jelenti a szerves egységben élhető (és csak így élhető) emberi élet alapját. Németh László Szent Korona Értékrendjére épülő Kertmagyarországában határozta meg így a Magyar Küldetést.

Szent Korona Szolgálat Hálózat

2009. 08. 08.

Kedves Barátom!

Szeretettel tájékoztatlak arról, hogy létrehoztam a Szent Koronát Szolgálók ning-honlapját.
Címlistámon szereplő embereknek már elküldtem az alábbi meghívást, amivel most Téged is felkérlek a részvételre:
„Ha tenni akarsz a Szent Korona Értékrend bevezetéséért a Munkaterv szerint, kérlek, fogadd el felkérésemet.”
Amennyiben elfogadod meghívásomat, akkor kérlek, küldj egy levelet az info@szksz.hu címre, hogy formailag is felkérhesselek.

Célom az, hogy azok az emberek, akik tenni akarnak és tudnak azért, hogy Magyarország a Szent Korona Értékrend szerinti közszabadság hazájává váljon, megismerjék egymást és munkájukat össze tudják hangolni.

Munkánk alapja

a Szent Korona Értékrend bevezetésének Munkaterve.

Legyen Tettvállaló Szer a Magyarok Országos Gyűlésén!

2009. 08. 07.

(Nyílt levél a Magyarok Szövetsége vezetőihez)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyarok Országos Gyűlésének programjában számos pont vonatkozik a továbbhaladás meghatározására, és a Szent Koronával is több pont van összefüggésben.
Szeretném, ha elfogadnák azt - az atyai eleink hagyományait őrző - szemléletet, miszerint: a Szent Korona Értékrend irányítása nélkül a vezetésnek nincs útiránya.

Ennek szellemében szeretettel kérem Önöket arra, hogy

a 2009. augusztus 21 és 23. között rendezendő Magyarok Országos Gyűlésén,
a Hétboldogasszony Szerhelyen (Kápolnában)

adjanak lehetőséget

a Szent Korona Értékrend Tettvállaló Szerének

megtartására.

A Tettvállaló Szer első lépése a Szent Korona Értékrend bevezetési Munkaterve megvalósításának, amely a 2012-i Alkotmányozó Nemzetgyűlésre történő tervszerű felkészítést jelenti.
Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés célja a parlamentális diktatúrán alapuló „köztársaság” államformájának békés felváltása atyai eleink hagyományain alapuló népképviseleti, „közszabadság” államformájával.

1. Kattints ide 2. Olvasd  el. 3. Készülj fel a Tettvállaló Szerre, a http://szksz.hu honlap segítségével!

Kit feddtek meg, ki kért bocsánatot és miért?

2009. 08. 06.

Most Virág elvtárs azt mondaná: a helyzet fokozódik.
További vita már felesleges.
Mindenesetre elgondolkodtató néhány tény:
1. Az evangélikus egyház kirekesztésére nem reagált a MSz (csak Te meg én), a katolikus egyházéra igen.
Ha azért tette ezt, mert az evangélikusok kevesen vannak a katolikusokhoz viszonyítva, a tisztaságot kérdőjelezi meg, ha nem, akkor érthetetlen.
2. A tavalyi Kurultájon, ahol testvérnemzeteink képviselői is részt vettek, Karaul sámán volt ideológiailag a mérvadó, a judeokeresztény egyházak képviselői mögötte szerepeltek (jellemzően nem egyházi minőségben).
Most nem lesznek itt a testvérnépek képviselői, „csak” az egyetemes magyarság (a Szent Korona) tagjai. Ennek megfelelően alakul az ideológiai vezérfonal is? Ha ez így van, akkor ez ismét tisztátalanság, ha nem akkor szintén érthetetlen.
Július 6-án a Dunatv „Hitvallók és ügynökök” c. műsorában Lénárd Ödön piarista paptanár és Várszegi Asztrik OSB, pannonhalmi főapát, püspök egyaránt a katolikus egyház „tisztességes tisztulását”, „kollektív megtisztulását tartja szükségesnek. („Elmaradt az egész magyar társadalomnak, vértelen ugyan, de tisztességes tisztulása. De pontosan ugyanúgy elmaradt a magyar egyházban is. Pontosan ugyanúgy. És ahogyan a közélet azt sírja, a mai magyar egyház ezt sírja.” - Lénárd Ödön piarista paptanár. „Ahhoz, hogy az egyház újra tudjon startolni, újra tudjon indulni, ahhoz szükség van kollektív megtisztulásra is, szembenézésre a múlttal.” - Várszegi Asztrik OSB, pannonhalmi főapát, püspök)
Erre alapoztam „A dolgok megértését elölről kell kezdeni” és a „Gondolatok a dolgok megértésének elölről kezdéséhez” c. írásaimat, segítendő a hívek számára a tisztulást, amely úgy látszik, a judeokeresztény egyházak vezetőiben és az MSZ vezetőiben csak üres szó maradt.
Az ő szíves figyelmükbe ajánlom Hamvas Béla gondolatát: „A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás.” (Hamvas Béla: Patmosz)
A Hétboldogasszony Szerhely (nem Kápolna) a kereszténységet ebben a szellemben képviseli – ahogyan az az MSz közleményéből kitűnik.

Levél Czeke Andrásnak

2009. 08. 04.

A bösztörpusztai rendezvényt Jövőmeghatározó Szerré teszed azzal, hogy a Szent Korona öt alapelvére kérsz áldást a rendezvény megnyitó szertartásán (a Szabadság Alkotmányára, aminek rövidített változatát „Házi áldásként” akár az összes résztvevő megkaphatja/megveheti, ha erre alkalmas vállalkotót találunk). A Szent Korona szakrális jelenlétével Boldogasszony Anyánkhoz emelkedünk lélekben és szellemben.
Javaslom, hogy a Bálint Sándor bácsi Boldogaszony vendégségében c. munkájában szereplő Boldogasszony-hasonlatokból összeállított Könyörgés legyen a Szer áldáskérő imája. (Ennek is elkészítettem Szórólap változat.)
Mint korábban írtam és kifejtettem, a Magyar Nemzeti Érdek Programja nyilvánosságra hozott formájában judeo-keresztény ideológiai alapon áll, gazdaságilag pedig neoliberális.
Ez így nem lehet a Magyarok Országos Gyűlésének sem gondolatközlő tartalma, sem a „Cselekvési program” alapja.
Összehasonlításként kérlek olvas bele a részterületek nevére katintva elérhető anyagokba (a részterületrte vonatkozó szentkoronai kérdés is itt szerepel).

Gondolatok a dolgok megértésének elölről kezdéséhez

2009. 07. 17.

1. A Szent Korona Értékrend
- a dolgok megértésének alapja, ezen áll a szerves egységet jelentő sokszínűség,
- vallástalanul keresztény és nem a judeokeresztény Szent Korona Tanon alapszik,
- nem egyeztethető össze a neoliberális (liberális-kapitalista) társadalmi- és gazdasági rendszerrel, annak átalakított (megreformált) változatával sem.
2. A Szent Korona Országa
- Közszabadság közössége és nem köztársaság, királyság, vagy parlamenti demokrácia,
- a Szent Korona tagjai, mint szabad magyarok egyetemesen alkotják a Szent Korona testének személyi részét, ezért a kötelezettségek és jogok összhangjában egy és ugyanazon szabadságot élveznek,
- a Szent Korona testének területi része az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak,
- kizárt minden, kizárólagos uralom megszerzésére lehetőséget adó (tehát a természetes érdekérvényesítésen túlmutató) különbözőségen, vagy csoportérdeken alapuló, megosztó csoportosulás (párt, szakma, hivatás, rend, vallás, nemzetiség, kor, nem).
3. A dolgok megismerésének elölről kezdésével visszaállítjuk atyai eleink örökségének alapját: a Teljes tudás és a Szabadság kettős egységét, amiben a testbe zárt lélek (SZUSZ) és a szabad lélek (IS – ÉSZ) az emberi adottság legteljesebb mértékéig megközelíti egymást.
A Teljes tudás és a Szabadság kettős egysége összességében és alkotórészeiben egyaránt önerősítő rendszert alkot.
4. A dolgok megismerésének elölről kezdésével egy olyan folyamat indult el, amelyben
- a Tudat gondolattá válásával kialakul a tettvállalás fogadókészsége (a tudat rezgése eléri a Krisztusi Szent Korona rezgését),
- a Szent Korona Értékrendjének megismerésével a gondolat tetté válik és a szentkoronai Lélek Fénye uralja és alakítja az anyagot.
5. Szeretettel kérem az egységbe tartozás tudatának alázatára azokat, akiknek a fogadókészség kialakítása, a megismertetés és a megismerés a küldetésük:
- egymás elfogadásával és tiszteletével – a nélkülözhetetlen és fénylő porszemmé válás (Aquinói Szent Tamás) reményében - tegyék dolgukat, ne kívülállóként, különösen ne felülállóként;
- ismerjenek, mielőtt ismertetnek,
- hangolják össze egymással munkájukat.
6. Szeretettel kérem mindazokat, akik arról beszélnek, írnak, hogy alkotmányt kell írni, választási törvényt kell írni, és a társadalmi együttélés más elemeit újra kell szabályozni, gondolják át a következőket:
A társadalomnak szerves egységként, tehát a Rend folyamatosan tartó Szereként kell működnie és nem egymástól elszigetelt részek véletlenszerű halmazaként (rendszertelenségként, más szóval káoszként).

A dolgok megértését elölről kell kezdeni

2009. 07. 14.

„Az új helyzetre való tekintettel a dolgok megértését újból kell kezdeni.
Vagy, ami még fontosabb: aki ebben az új helyzetben a dolgokat meg akarja érteni, annak az egészet elölről kell kezdenie.
És ami még ennél is fontosabb: az embernek még sohasem volt annyira szüksége az isteni értelem fényének segítségére, mint most, amikor a dolgok megértését újból és elölről kell kezdenie.
Ez nagyjából annak a világváltozásnak az értelme, hogy a Föld és az emberiség a Vízöntő jelébe lép.” (Hamvas Béla: A Vízöntő)
A dolgok megismerését elölről kezdve törvényszerűen jutunk el a Szent Korona értékrendre alapuló gondolkodási módhoz. Nem a Szent Korona Tanhoz, hanem a Szent Korona Értékrendhez!
Az isteni értelem fényének útjába áll az egyre fogyó, de még mindig jelentős erőt mutató dogmatizmus, mert
„… a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet.” (Badiny-Jós Ferenc: Az istenes honfoglalók)
A fentiek igazolásaként kaptam a megerősítést 2009. július 6-án este a Dunatv „Hitvallók és ügynökök” c. műsorában.
Lénárd Ödön piarista paptanár és Várszegi Asztrik OSB, pannonhalmi főapát, püspök egyaránt a katolikus egyház „tisztességes tisztulását”, „kollektív megtisztulását tartja szükségesnek.

Vissza az egypártrendszerhez

2009. 07. 04.

A neoliberalizmus bukása természetszerűen eredményezi az érdekegységbe kovácsolódott pártvezetők színvallását, amivel a pártrendszerrel fenntartott megosztottság diktatúra-fenntartó erejét önmaguk gyöngítik.
Andrási Miklós kinevezése a MÁV elnökévé azt mutatja, hogy a Fidesz és az MSZP előkészítette szövetségét arra az esetre, ha a Jobbik a következő választáson meghatározó erővé válik, és valamilyen okból nem lesz kész (vagy alkalmas) a Fidesszel „jobboldali egységre”. (A „szakértő kormány” teóriát ennek gyakorlati megvalósításaként már igyekeznek a köztudatba mosni.)
Dávid Ibolya nyíltan meghirdette a neoliberális népfrontot.
A Magyar Gárda feloszlatása (annak Jobbikhoz fűződő kapcsolata miatt) természetszerűen ösztönzi a politika pártrendszeren kívülre tolódását. A határozat indoklása igyekszik a megosztottságot a pártrendszertől független társadalmi jelenségként feltüntetni.
Senki ne higgye, hogy a nyílt egypárti diktatúra meghirdetése lényegi hatalomgyakorlás-változást jelent, hiszen a pártrendszer jelenleg is egypártrendszerű parlamenti diktatúraként működik, amelyben Magyarország sorsát alapvetően meghatározó államszövetségi kérdésekben teljes egység van (ld. NATO- és EU-tagság), az elnyomás eszközeinek alkalmazásában van csupán különbség az egypárt irányzatai között.
Tehát nyilvánvalóvá vált, hogy a „rendszerváltás” diktatúraváltást jelentett, hiszen a szocialista-kommunista egypártrendszer diktatúráját a liberális-kapitalista egypártrendszer diktatúrája váltotta fel, amely a polgári (burzsoá) osztály érdekeit diktatórikus eszközökkel védi.
Az ezerkilencszáznyolcvanas években a szocialista-kommunista diktatúra bukott meg, most pedig a neoliberálisnak nevezett liberális-kapitalista diktatúra. Mindkét bukást a diktatúra lényéből eredő erkölcsi válság idézte elő. Az erkölcsi válságot az állam és az ember szabadságjogaitól történt megfosztása váltotta ki.

Szünet

2009. 06. 30.

Három heti kórházi kezelés után most itthon készítenek fel az orvosok a továbbiakra. Ez egy hónapig tart. Július 27-én kezdődik az a három hetes szanatóriumi kezelés, amellyel felkészítenek az augusztus közepén sorra kerülő első műtétre, amit három hét múlva követ a második.
Ez azt jelenti, hogy szeptember végéig szünetet kell tartanom. Szeretettel kérek mindenkit arra, hogy addig ne keressenek se e-levéllel, se telefonnal, se sms-sel, se levéllel.

Az elmúlt három héten módom volt rendszerezni mindent, ami eddig történt a Szabad Magyarországhoz vezető úton. Az előzmény-rendszerből (premisszarendszerből) két következtetést (konklúziót), mint folytatási lehetőséget lehet levonni.
Az egyik lehetőség ezeregyszáz éves történelmünk folytatása, megkísérelve az események, tények hatásával módosított részek rendszerré kapcsolását. A neoliberalizmus ideológiai, jogi, társadalmi, gazdasági eszközeinek megújításával (reformálásával) szándékozik a neoliberalizmus válságot jelentő hatását megszűntetni, vagyis a válságot előidéző ok fenntartásával akarja az okozatok eltörlésének látszatát kelteni.
A másik lehetőség a Szabadság értékrendjének visszaállítása, amely a jelenlegi mérvadó gondolkodási mód (paradigma) elvetését, és ettől céljában, eszközeiben alapvetően eltérő mérvadó gondolkodási mód alkalmazását jelenti, amely irányelvekként meghatározza az egyes részek rendszerben elfoglalt feladatát. Ez gyökeres (radikális) változást jelent.
A két következmény közül a helyes kiválasztásához a Szent Koronából eredő Szabadság értékrendje vezet Isteni Útmutatásként (transzcendentális premisszaként), amely évtízezredeken át szerves egységként működtette mindazokat a nemzetségeket, nemzeteket, amelyek kultúrájuknak helyet találtak a Szent Korona Országának területén.

Közlemény

2009. 06. 04.

Nemcsak az EU vezetése, hanem a magyar hatalom is a „legveszélyesebb szélsőségnek” minősítette a Szent Korona Értékrendet azzal, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot üzemeltető Kkt. ügyvezetője, Horváth Gábor úr a Magyarok Szövetsége Hódmezővásárhelyi Csoportja által szervezett Szent László Napi Szer megtartását az Emlékpark területén nem teszi lehetővé.
Mindaddig, amíg az ellenállás csak útlezárást, tüntetést jelentett, amíg a sebfeltépés, a múltba révedés volt az ellenállók rendezvényeinek tartalma, a hatalom a „tűrt” kategóriába sorolta a rendszerváltók tevékenységét, sőt néhány provokátorral még támogatta is azt. Ezek a megmozdulások ugyanis semmi veszélyt nem jelentettek a hatalom számára (amit az elmúlt két és fél év eseményei egyértelműen tanúsítanak), sőt azt bizonyították, hogy itt demokrácia van.
Akkor válik az ellenállás a hatalomra veszélyessé és ezért tiltottá, amikor a rendszerváltók az anyag uralására és alakítására megvalósítható tervvel rendelkeznek, vagyis amikor megjelenik a megbukott neoliberalizmus helyére lépő gondolkodási mód (paradigma). Ezt a gondolkodási módot határozza meg a Szent Korona Értékrend.
A Szent László Napi Teljes Szeren előkészítjük a békés hatalomátvétel Nemzetgyűlését, aminek szándékától sem a horváthgáborok, sem mások nem téríthetnek el bennünket.
Szeretettel kérem azokat, akik Ispilángkor meghívást kaptak a Teremtő Ikerlángjával, a Szent Lélekkel, és Kiválasztottá emelték magukat azt elfogadva, készüljenek a Szent László Napi Teljes Szerre, aminek végleges helyét a szervezők rövidesen megadják.

Híradás

2009. 06. 04.

A Szent Korona Országa újjászületésének elindításához elegendő Magyar vált Szabaddá azzal, hogy megkapta Ispiláng (Pünkösd) IKERLÁNGját, a Szent Lelket, amely a SZUSZ (testhez kötött lélek - érzelem) és az ISZ (ÉSZ, szabad lélek - értelem) egységében él.
A Szent Lélek Ikerlángja alkalmassá tett bennünket arra, hogy Hazánk és Nemzetünk szabaddá válását jelentő Szent Korona Értékrend gondolkodási módja szerint értékeljük jelenlegi helyzetünket, és meghatározzuk azokat a feladatokat önmagunk számára, amelyekkel - egymással szerves egységet alkotva - Újjáteremtjük Hazánkat. Az Ispilánggal meghívást kaptunk erre a Küldetésre.
Azt, hogy Te vagy én Küldetést teljesítő Kiválasztottá válunk-e, önmagunk döntjük el szabad akaratunkkal.
Azon múlik Nemzetünk és önmagunk megmentése a Sátán neoliberalizmusnak nevezett, megdőlt hatalma haláltusájának pusztításától, hogy teljesítjük-e a Teremtő Ikerlángjával ránk kegyelmezett Küldetését.
Megkaptuk a szabad lélekkel az útmutatást a Küldetés teljesítésére, amelyet a Szent Koronát Szolgálók honlapján mindenki megismerhet.

Ember segíts magadon, Isten is megsegít

2009. 04. 30.

Isten folyamatosan segít minket azzal, hogy Istenszülői feladatokat kegyelmezett ránk a Szent Korona értékrenddel. Ez az isteni kegyelem él akkor is, ha tudunk róla, akkor, ha nem, akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem (Molnárfy Tibor gondolata).
Könnyű dolgunk van önmagunk segítésére: tudnunk kell, hogy az Isten segít bennünket, nekünk pedig akarni kell Küldetésünk teljesítését.

Az a hatalom, amely válságba sodorta a világot és Magyarországot, ezeregyszáz éve minden eszközt felhasznál arra, hogy ne tudjunk és – ennek következményeként - ne akarjunk segíteni magunkon.
Isten nem mondott le rólunk: a Szent Korona búvópatakként követte sorsunkat, és amikor szükség volt rá, felemelkedett, hogy tiszta forrásában megtisztálkodjunk.

Ismét itt van a tisztálkodás ideje.
Rajtunk múlik, hogy tudatunkkal és akaratunkkal a tiszta forrás alá állunk-e!


A társadalmi szerződés gyakorlati alkalmazása

2009. 04. 28.

Fontos döntést kell hoznia a magyar választóknak június 7-én. Három lehetőség áll előttünk:
1. Szavazhatunk arra, hogy a megbukott neoliberális gyarmatbirodalomban maradva „demokratikusan választott” helytartók alatt változatlanul viseljük a szenvedhetetlen igát. Aki ezt akarja, az a parlamenti pártokra, az MSZP-re, az SZDSZ-re, a FIDESZ-re, a KDNP-re vagy az MDF-re szavaz (programok a pártok honlapjain).
2. Szavazhatunk arra, hogy az iga maradjon, a helytartórendszerrel együtt, de szorítása átmenetileg enyhüljön. Aki a Jobbikra vagy a MIÉP-re szavaz, ezt akarja (programok a pártok honlapjain)
3. Szavazhatunk arra, hogy visszavegyük szabadságunkat és ezzel a szenvedhetetlen igát lerázzuk. Aki ezt akarja, az a Pajzs Szövetségre szavaz. (A választási munkaterv címe)


Jaj, de széles, jaj de hosszú ez az út

2009. 04. 27.

Most nagy a tolongás Damaszkusz felé, lassan sorszámot kell húzni, hogy ne legyen botrány a rajtvonalnál.
Csakhogy az Igazi Út mellett van egy ösvény, amin kevesebb az akadály, és lassan, de biztosan visszakanyarodik Jeruzsálembe. Egy idő után erről már lehetetlen visszatalálni az Igaz Útra. (Ld. FIDESZ)
Lehet persze erről is üzengetni a választóknak, mondván: „a Megváltó jelölte ki nekem, hiszen egy a zászló, egy a nemzet”, csakhogy ez az ő szájukból hazugság.

Az utat most úgy nevezik: a neoliberalizmusból a szabadságba vezető út. Azok, akik merik nevén nevezni, azt mondják: a Szent Koronához vezető út.
Az útnak van egy jellemzője: azon nem állni kell, hanem menni rajta.
Aki áll, az csak hangoztatja a jelmondatot, aki halad, az a cél iránymutatása szerint jut előre, mert ha nem ezt teszi, akkor hazudik, hiszen nem a Szent Koronához ér, hanem az ösvényen a neoliberalizmushoz tér vissza, annak veszélyével, hogy mire visszaér, már csak a lerombolt Jeruzsálemet találja.


Felkérés

2009. 04. 17.

Szeretettel felkérem azokat a pártokat, amelyek az Európai Parlament tagjainak választására bejelentkeztek az OVB-hez, vagy nem jelentkeztek be, és egyetértenek a „Szabad Magyarországot a szabad Európában" jelmondatal kifejezett kettőben egységet alkotó céllal:

1. a megbukott neoliberalizmus helyébe a Szent Korona értékrend által meghatározott gondolkodási módnak (paradigmának) kell lépnie,
2. az Európai Uniót a Szent Korona értékrend szerinti gondolkodási móddal kell Konföderatív Európává alakítani,

alkossanak választási szövetséget.

A választási szövetség támogatására felkérem azokat a társadalmi szervezeteket, magánszemélyeket, akik egyetértenek a választási szövetség céljával.


Húsvéti üzenet

2009. 04. 12.

Éli!-Éli! Lama Sabag Ta-Nim! – Isten! Emeld az örökkévalóság honába a megsebzettet! – mondta Jézus anyanyelvén, az arámi (anyai) nyelven (és nem héberül), amikor megvált teste földi életétől.

Ezzel mindenki tudtára adta, hogy nem bűneinket megváltó állatáldozataként halt meg a zsidók akarata és bálványimádó rítusa szerint (hiszen Isten gyermekeiként nincsenek eredendő, csak Istenellenes tetteinkből eredő bűneink), hanem reményt adott minden embernek, akinek földi teste már nem képes reményt látni.
Ezt a reményt teljessé tette azzal, hogy ő, aki földi életében mintát adott minden élethelyzetre, és akit megsebzettként az örökkévalóság honába emelt a Teremtő, sebezhetetlenként támadt fel, hogy a példáját követő remény mindannyiunkban feltámasztó erővé váljon.
Ezt az erőt közvetítette a férfi apostoloknak az Apostolok Apostola, Magdalai Mária, „akinél a Lélek isteni sugallata követeli a beszédet”, és ezt közvetíti közel kétezer éve minden megsebzett embernek:

Mindannyian meghívottak vagyunk a megsebzés nagypéntekére és ezzel megkaptuk azt a kegyelmet, hogy elfogadhatjuk a kiválasztottság-adó feltámadást.


Szellemi és politikai akarat kell a paradigmaváltáshoz

2009. 03. 13.

„A nagy világválság 1929-33-ban nagyrészt a szellemi akarat hiánya miatt volt. Másképp fogalmazva az emberek egyszerűen nem értették, hogyan működik a gazdaság. Ma a politikai akarat hiánya vezethet az összeomláshoz. És ez sehol sem valósabb veszély, mint Európában.[1] – írja a „The New York Times” március 8-i számában.

Az emberek nem értették 1929-ben éppúgy, ahogyan 2009-ben sem értik, hogy hogyan működik a neolberális-kapitalista gazdaság, mert az ember nem érti azt, ami természetellenes.
A hatalom politikai akarata arra a szellemi akaratra épül, amelyet a megbukott piaci fundamentalizmus szabadkőműves hittétele sugall.
A hatalom politikai akarata nem akarja követni azt az utat, amely visszavezet ahhoz a természetességhez, amit az emberek nemcsak értenek, hanem érezve elfogadnak.

Március 14-én 13 órakor a szellemi akaratot erősítjük Szent László sirjánál, és ezt váltjuk március 15-én politikai akarattá a Szent Korona Szolgálóinak Szerén.

Kelt Szegeden, 2009. március 13-án.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

_____________________________

[1] Subprime Europe By LIAQUAT AHAMED March 8, 2009 The New York Times A bankárok, akik összetörték a világot


Békejobb nyújtás Patrubány Miklósnak

2009. 03. 10.

Az Ön által vezetett, a Szent Korona tagok határoktól független egységének érdekét képviselő Magyarok Világszövetsége nem áll kapcsolatban a neoliberális hatalom erőivel, sem Magyarországon, sem külföldön.
Ebből az következik, hogy a világot válságba döntő, emberellenes neoliberalizmussal szemben azt a gondolkodási módot támogatják, amely a Szent Korona értékrend tisztaságán alapul. Ez közöttünk alapkérdésben jelentkező azonosság, ezért

szeretettel nyújtom békejobbomat.


Békejobb nyújtás Vukics Ferencnek

2009. 03. 10.

Tény: Ön nem vett részt a Polgári Körök II. Konferenciáján.
Ebből azt a következtetést vonom le, hogy a hatalmat gyakorlók látszat-különbségét, és az ezzel járó "jobboldali" vagy "baloldali" egység megosztó politikáját nem fogadja el, a teljes nemzeti egységgel szemben. Ez közöttünk alapkérdésben jelentkező azonosság, ezért

szeretettel nyújtom békejobbomat.


Orbán Viktor országértékelő beszédére

2009. 03. 10.

A beszéd meghallgatása után felrémlett bennem a KGB bennszülöttekkel szemben követendő 45 pontba foglalt leigázási alapelve. A beszéd elolvasása után egyértelművé vált, hogy a KGB alapelvei tovább élnek a hatalmat most bitorló diktatúrában is, és Orbán Viktor személye, valamint a FIDESZ politikája egyértelműen igazolja a következő pontokat:
"8. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkező és népszerűségre esélyes egyéneknek. Az ilyen embereket be kell szervezni, amennyiben ellenállást tanúsítanak, nem engedni őket magasabb posztra.
27. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetűek, de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez (ezért kell sulykolni: fogjunk össze, hadd higgyék, hogy nincs egység)."


Vagy alusznak, vagy nem hallják, vagy talán nem is akarják!

2009. 03. 04.

Válasz Szili Katalinnak

Dr. Soltész István, az Országgyűlés főtitkára dr. Szili Katalin Házelnök Asszony megbízásából írt levele a hatalom részéről elutasítja annak lehetőségét, hogy a választók az 1949. évi XX. tv. 2. § (3) bekezdése szerint meghatározott, "törvényes úton" teljesítsék alkotmányos kötelességüket.

Ezzel a hatalomra szállt át a felelősség minden olyan eszköz alkalmazásának következményéért, amire a választók alkotmányos kötelességük gyakorlása során érvényesíteni kényszerülnek.


Értelemmel és nem indulattal!

2009. 03. 02.

Szeretettel és tisztelettel tájékozatok mindenkit arról, hogy összesen 72, Szent Korona Szolgálatot teljesítő személy elkezdte az Emberi környezet és a Gazdaság témaköreiben a társadalmi csoportok szabályozását és kiválasztását, a Szent Korona értékrendjének irányelvei szerint.
Ugyancsak elkezdődött a Szent Korona Önigazgatási rendszere szerint a települések összehangolt szabályozásának és kiválasztásának munkája minden megyében, 150 választási körzetben és többszáz településen.
A http://szksz.hu honlap már most is eligazítója a szabadságunk visszavételéhez szükséges, összehangolt tevékenységeknek. A honlapot folyamatosan fejlesztem.

Szeretettel tájékoztatok mindenkit arról, hogy a Szent Koronát Szolgálók március 15-i rendezvénye SZER lesz és nem politikai nagygyűlés.


Felszólítás Sólyom Lászlónak

2009. 02. 25.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Tisztelettel felszólítom, hogy 2009. június 7-ére

hívja össze Magyarország Alkotmányozó Nemzetgyűlését, hagyományaink szerint.

Az Ön közszereplésének nyilvánosságára vonatkozó kötelezettségét és az ügy alapvető fontosságát figyelembe véve

az Ön kötelessége, hogy a felszólítás szerinti határozatot személyesen adja át és indokolja 2009. március 15-én 17 órakor az Országgyűlés Irodaháza melletti Olimpia Parkban az állampolgárok ott lévő képviselői előtt.


Felszólítás Szili Katalinnak

2009. 02. 25.

Tisztelt Házelnök Asszony!

Tisztelettel felszólítom, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának (1949. évi XX. tv.) 28. § (2) bekezdés alapján az Országgyűlés következő ülésnapján – saját jogköréből eredően - rendkívüli napirendi pontként előterjesztve

indítványozza a Magyar Köztársaság Országgyűlésének azonnali feloszlatását.

Az Ön közszereplésének nyilvánosságára vonatkozó kötelezettségét és az ügy alapvető fontosságát figyelembe véve

az Ön kötelessége, hogy a felszólítás szerinti határozatot személyesen adja át és indokolja 2009. március 15-én 17 órakor az Országgyűlés Irodaháza melletti Olimpia Parkban az állampolgárok ott lévő képviselői előtt.


Véres kard

2009. 02. 24.

"... ideje országunkat ily törvénytelen és szenvedhetetlen iga alul felszabadítani: országunkhoz s hazánkhoz való szeretetünktül és kötelességünktül viseltetvén".
A véres kard Rákóczi Brezáni kiáltványában megfogalmazott üzenetét ismét mindenkinek éreznie kell!

A Magyarok Istene kegyes népéhez! Megkaptuk az ezeregyszáz év előtti bukott vizsgánk megismétlésének kegyelmét.
A kegyelmet kiérdemeltük, mert a felkészülési időben nem véreztünk el, hála a búvópatakként sorsunkat vezérlő Szent Koronához, amely - ha végveszélyben voltunk, mint Rákóczi korában is - a felszínre tört, hogy tiszta forrásában megtisztálkodva erőt kapjunk a fennmaradáshoz.


Szabad Magyarországot a szabad Európában!

2009. 02. 04.

Elérkezettnek látja a hatalom az EU-t kezdettől elutasítók vitorlájából kifogni a szelet.

".... az uniós csatlakozás idején "volt egy óriási, felfokozott várakozás", ezt mutatta a 67 százalékos támogatottság. Az elmúlt évben ez a támogatottság jelentősen, 31 százalékra csökkent." - mondta Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke a miskolci Fidesz-rendezvényen.
Ezt Navracsics Tibor megtoldotta: "Olyan helyzetben vagyunk, amikor sok mindent újra kell értékelni, talán újra kell értékelni európai uniós tagságunkat is"

Itt az ideje, hogy az EU parlamenti választásig kiválasztódjanak azok a képviselőjelöltek, akik egységet alkotva Európa föderalizmus és neoliberalizmus ellenes erőivel

felszabadítsák Európát - így minden tagállamot - az EU helyébe lépő Európai Konföderáció létrehozásával.


Bemutatkozó levél

2009. 02. 01.

A neoliberális világgazdaság válságának Hazánkat érintő következményei beláthatatlanok.
Az viszont biztos, hogy a magyarság történelmi felelőssége mérhetetlen, hiszen mi kaptuk az Istenszülő feladatának részeként azt a kegyelmet a Szent Korona értékrenddel, hogy "mintát adjunk az emberiségnek az emberi életre" - Németh László szavaival.

(Hála Draskovics Tibornak, ma már nincs olyan magyar ember, aki ne tudná, mit jelent a Szent Korona - ha másként nem, hát úgy, hogy "ez az, amit el akarnak venni tőlünk".)

Tehát a Szent Korona értékrend gondolkodási módja az, amivel a világgazdasági válság nemzetromboló hatását el tudjuk kerülni, ezért

a Szent Korona és Hazánk iránti alázattal, szeretettel kérek mindenkit: álljunk egymás mellé és együtt, egységben rendeljük alá magunkat a Szent Korona értékrendből eredő irányelveknek!

A Szent Koronát Szolgálók Szövetsége ennek megfelelően végzi feladatát (szerettel kérek mindenkit, ismerje meg, hiszen ismeret hiányában nem tud dönteni).


A Szent Korona zálogban

2009. 01. 29.

Az Európai Unió és a magyar kormány által október 30-án aláírt, 6,5 milliárd eurós válságkezelő hitel folyósításáról szóló szerződés hármas számú mellékletében Draskovics Tibor igazságügy-miniszter úgy nyilatkozott: minden egyes állami vagyontárgyunk (akár a műkincsek is) végrehajtható, ha nem teszünk eleget fizetési kötelezettségünknek. Mindez azt jelenti, hogy elvileg akár a Szent Koronát vagy éppen a Parlament épületét is végrehajtás alá vonathatják, ha nem fizetjük vissza az adósságot .
Nemzeti értékeink kiárusításának folyamatában a gyarmati helytartóságnak ez az intézkedése a legvérlázítóbb. Még akkor is (amit minden magyar embernek éreznie kell), ha a Szent Korona tárgyi megjelenítése egy értékrendnek a megszemélyesült jelképe. Ez az értékrend pedig nem zálogosítható, nem vehető el tőlünk, mert olyan helyen van, ami hozzáférhetetlen a diktátorok számára: lelkünkben.
A helytartók most nagy szívességet tettek a magyarságnak, mert semmilyen előadáskörúttal, semmilyen hírveréssel, - ha lenne - médiával sem tudtunk volna elérni, amit ők: kinyitották a magyar emberekben a Szent Korona szálláshelyét, megmutatva, hogy ott annak kell lennie, amit most - ha még jelképében is - el akarnak venni tőlünk.


Közlemény

2009. 01. 27.

Tisztelettel és szeretettel bejelentem, hogy 2009. februárban bejegyeztetjük

Szent Koronát Szolgálók Szövetsége

néven az egyetlen olyan magyar pártot, amely egyesítő és nem megosztó.

Célja:
-

a Szent Korona értékrend szerinti szabadság-eszme érvényesítése Magyarországon,
ebből eredően:

  =
hűség az egyetemes magyarság hagyományaihoz: népművészet, népi szokások, néptörténet, vallás, nyelv, kultúra, családi funkciók és gazdaság;
  =
a Teremtmények szabadságát tiszteletben tartó és azt elősegítő szeretet gyakorlása;
  =
a társadalmi csoportok szerves egységgé válásának elősegítése;
  =
a családok feladatai ellátásának elősegítése;
  =
az egyetemes magyarság lelki, szellemi és testi összhangjának biztosítása;
-
közreműködés a föderatív Európai Unió Európai Konföderatív államszövetséggé történő békés átalakulásában.

Emlékeztető

2009. 01. 22.

amely készült 2009. január 21-én, a Szent Korona Szolgálat és a Magyarok Szövetsége egyeztető tárgyalásáról.

A két szervezet vezetői magállapítják, hogy mindkét szervezet közel azonos célokat szolgál, amely a Magyarországon gyakorolt társadalmi, gazdasági és politikai rendszer alapvető, törvényes megváltoztatására vonatkozik a Szent Korona értékrend alapján. A Magyar Nemzeti Egység előmozdítása érdekében lehetőség szerint együttműködnek ezen közös célok elérése érdekében. Egymást soha, semmilyen formában negatívan nem minősítik.


Nyílt levél dr. Orbán Viktornak

2009. 01. 14.

Végtelenül sajnálom, hogy Ön feleslegesnek és károsnak tartotta eddig is és tartja jelenleg is a vitát arról, hogy a vajon fenyegeti-e nemzeti szuverenitásunkat az európai integráció - ahogyan azt "Erősebb magyar nemzet, erősebb befolyás" c. tanulmányában írja.
Az ellenérvek erőszakos elhallgattatása diktatórikus eszköz, és annak a gyöngeségnek a jele, amely azokat jellemzi, akik nem tudnak állításuk mellett érvelni.


Az értelmiség helyett a Szent Korona értékrendjét képviselőknek kell vezetni az országot

2009. 01. 10.

Az "értelmiség" megbukott. Nem tud egészében és részeiben olyan értékrendet következetesen képviselni, amely a jelenlegitől alapjaiban eltérő gondolkodási módra épül.
Ennek oka egyértelmű:

a megbukott neoliberális diktatúra gondolkodásmódja beléjük csontosodott, ezért képtelenek a paradigma-váltásra, amely most létérdeke a magyarságnak.

Más részről pedig anyagi és egyéni érvényesülési (egzisztenciális) biztonságot attól a jelenlegi rendszertől remélnek, amely megreformálására a kettéosztott magyar társadalom becsapásával társtettessé alázódtak.

Szeretettel kérlek, hívd be a http://szkszhu.szksz.com/lelkiforradalom.html honlapot, kövesd végig az állomásokat, és a számodra megfelelő feladat vállalásával légy részese a Nemzetmentő Szent Korona Szolgálatnak!
Mivel minden élethelyzetre ad megoldást a Szent Korona értékrend, ezért, szeretettel kérlek, vedd figyelembe: ha a Szent Korona államalapító vagy államalkotó nemzetének vagy tagja, vallásod a szereteten alapuló egyistenhit, bármelyik korcsoportba tartozol, bármi a szakmád, a Te érdekedet is képviselve végezzük Szolgálatunkat.


Tovább:
1

4

© 2007, Szent Korona Szolgálat minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
info@pannoniatv.hu
Ide kattintva elovashatja a munkatervet: 1. A föderatív Európai Uniót át kell alakítani Konföderatív Európává. 2. Magyarországot a Szent Korona értékrend szerinti állammá kell tenni. 1. Kattints ide 2. Olvasd  el. 3. Készülj fel a Tettvállaló Szerre, a http://szksz.hu honlap segítségével!